IgA nefrit

Identifiering av riskfall samt rekommendationer för behandling och uppföljning.
Ansvariga: Stella Edström Halling, Stockholm; Elisabeth Esbjörner, Örebro; Roland Schmitt, Kristianstad; Zivile Bekassy, Lund; Svante Swerkersson, Skövde


access_time 2016-04-04 10:32:42

event Kalender