Styrelse & valberedning

Styrelse

Ordförande
Per Brandström
per.brandstrom@vgregion.se
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Vice ordförande
Lisa Sartz
lisa.sartz@med.lu.se
Barnkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Kassör
Emma Wikholm
emma.wikholm@regionvarmland.se
Barn- och ungdomsmedicin, Karlstad

Sekreterare
Milan Chromek
milan.chromek@sll.se
Barnnefrologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Revisorer

Jens Bekkebråten och Tobias Axelsson, revisorssuppleant Karin Ohlin Graffner.

Valberedning

Simon Jarrick, Barn- och ungdomskliniken USÖ, Örebro

Simon Rundqvist, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping


access_time 2021-02-13 13:00:43