Minnesanteckningar från seminarier m m

Föreläsningsbilder från seminariet på Bosön 2018

UVI och blåsstörningar

1.

2. Långtidsuppföljning efter UVI, Wennerström

3.

4. Bakteriologi, Swerkersson, Bakteriologi, Herthelius

5.

6. Genetik och UVI.

7. Imaging, Hebelka

8. Kirurgisk jmf medicinsk beh reflux, Sjöström/Holmdahl/Nordenström

9. Enures – daginkontinens, handouts, Naeveus

Inkontinens och enures, utdrag ur Tryggves Nefrologikompendium

10. Neurogen blåsrubbning hos barn, Flankegård/Wide

11. Ge blåsan foten, Wide

Föreläsningsbilder från seminariet på Bosön 2017

Nefrotiskt syndrom

 1. Proteinuri och nefrotiskt ödem – patogenes – Milan Chromek
 2. Vanliga nefrotiska syndromet Nefroskompendium , Nefrotiskt syndrom – handout– Tryggve Nevéus
 3. Steroidberoende och steroidresistent nefrotiskt syndrom– Gianni Celsi
 4. Njurbiopsi – Kajsa Åsling-Monemi
 5. Njurbiopsi länssjukhus – Simon Rundquist
 6. Vad hittar man på biopsin? – Martin Johansson
  1. Vad hittar man på biopsin? del 1 
  2. Vad hittar man på biopsin? del 2
  3. Vad hittar man på biopsin?, del 3a  (kommer snart)
  4. Vad hittar man på biopsin?, del 3b  (kommer snart)
  5. Vad hittar man på biopsin? del 4
 7. Kongenitala nefroser. Klinik och genetik  – Christer Holmberg
 8. Hyperlipidemi, tromboemboli och ödem – Svante Swerkersson
 9. Infektionsbenägenhet och vaccinationer vid nefrotiskt syndrom – Martin Wennerström
 10. NS ur vuxennefrologens perspektiv – Peter Barany
 11. aHUS – Nationellt råd och nya riktlinjer – Diana Karpman

Föreläsningsbilder från seminariet på Bosön 2016

Njurtransplantation

 1. Pediatrisk njurtransplantation i Sverige och Skandinavien – Wennberg
 2. Transplantationsimmunologi – Wennberg
 3. Vem kan vara donator? Utredning, uppföljning, risker -Fehrman
 4. Utredning och förberedelse av recipient inför transplantation – Herthelius
 5. Transplantationskirurgiska aspekter – Wennberg
 6. Immunosuppression och rejektion del (1-3) – Ekberg
  1. Immunosuppression och rejektion 1(3) – Ekberg
  2. Immunosuppression och rejektion 2(3) – Ekberg
  3. Immunosuppression och rejektion 3(3) – Ekberg
 7. Den njurtransplanterade patienten; uppföljning och akuta situationer – Sartz
 8. Överföring till vuxen – en utmaning – Sandholm
 9. Njurtransplantation en historisk exposé – Hansson

Föreläsningsbilder från seminariet på Bosön 2015

Glomerulära sjukdomar utom nefros

 1. Den friska och sjuka glomerulusen – Tryggve Neveus
 2. Komplementsystemet vid glomerulära sjukdomar Lillemor Skattum
 3. Glomerulära njursjukdomar hos barn – ej nefrossjukdomarna (del 1-3) -Martin Johansson
  1. Glomerulara njursjukdomar, bild 1-25, Martin Johansson
  2. Glomerulära njursjukdomar bild 26-50 Martin Johansson
  3. Glomerulära njursjukdomar bild 51-76 Martin Johansson
 4. IgA-nefropati och Henoch-Schnlöeinnefrit – Kjell Tullus
 5. Postinfektiös glomerulonefrit – Svante Swerkersson
 6. Membranoproliferativa glomerulonefriter – Zivile Bekassy
 7. Alport syndrom – Per Brandström
 8. Vaskuliter med njurengagemang – Thomas Nilsson

Föreläsningsbilder från seminariet på Bosön 2014

Vätske- och elektrolytbalans, njursten och cystnjurar

 1. Vätskebalans-en fysiologisk bakgrund, Neveus
 2. Tubulopatier, Krmar
 3. Defekt vätskereglering i njurarna, Wennerström
 4. Vätskebalans ur ett BIVA perspektiv, Nilsson
 5. Njursten,medicinska aspekter, Axelsson
 6. Urinvägssten hos barn, urologens perspektiv, Malm
 7. Urinvägskonkrement hos barn, barnkirurgen DSBUS, Sjöström
 8. Cystiska njursjukdomar hos barn, Bèkàssy
 9. Cystisk njursjukdom-patologi, Söderberg
 10. Cystnjursjukdoma och genetik, Frykholm
 11. Kronisk njursvikt, en översikt, Neveus

Föreläsningsbilder från seminariet på Bosön 2011

Urinvägsinfektioner och uronefrologi

 1. Urologia minor – red., Stenbäck
 2. Uretravalvel – red., Holmdahl

Föreläsningsbilder från seminariet på Bosön 2010

Kronisk njursvikt

Sammanfattning från seminariet på Bosön 2009

Tubulopatier, vätskebalans och elektrolytrubbningar


access_time 2019-08-29 19:25:45