Om oss

Välkommen till hemsidan för Svensk Barnnefrologisk förening. Här finns bland annat information om föreningen och dess styrelse, vårdriktlinjer framtagna av föreningen, kalendarium över kurser och konferenser samt en del användbara länkar.

Via kontaktformuläret  kan du anmäla medlemskap, meddela adressändringar, ge förslag på ändringar eller tillägg på hemsidan och tipsa om kurser eller kongresser till kalendariet.

Om du vill komma i kontakt med styrelsen – maila till vår funktionsbrevlåda styrelsen.nefro@barnlakarforeningen.se

Vår förhoppning är att hemsidan skall vara till nytta, för barnläkare i allmänhet och föreningens medlemmar i synnerhet.

Hör gärna av er med synpunkter!


access_time 2021-02-17 14:38:45

event Kalender