Vårdprogram

För synpunkter eller frågor, ta kontakt med ansvariga för respektive vårdprogram

Tuberös skleros hos barn och ungdomar – handläggningsstöd, 2017  

Länk till handläggningsstöd utarbetat av nationella arbetsgruppen för TSC.

Hematuri, 2018

Gianni Celsi, AS Uppsala; Magnus Lindén, Barnkliniken Halmstad; Lisa Sartz, SUS Lund; Susanne Westphal-Ladfors, DSBUS Göteborg

aHUS, Nationellt råd aHUS rekommendationer, rev version 180927

Diana Karpman, Zivile Békássy, Peter Bárany, Ola Samuelsson och Kerstin Westman

Vårdprogram för utredning och behandling av njursten hos barn, 2015

Camilla Malm, Märta Englund, Maria Herthelius, Kajsa Åsling-Monemi, Magdalena Fossum

UVI-Riktlinjer, 2013
Kerstin Abelson Storby, Växjö; Zivile Békassy, Lund; Per Brandström, Göteborg; Sverker Hansson, Göteborg; Maria Herthelius, Stockholm; Tryggve Nevéus, Uppsala; Simson Rundqvist, Jönköpng; Svante Swerkersson, Skövde; Martin Wennerström, Göteborg
Algoritmer från riktlinjerna:
Alt AAlt BBarn över 2 årVUR

Nefrotiskt syndrom, 2018 (pdf)
Sverker Hansson, Göteborg; Kajsa Åsling Monemi, Stockholm; Svante Swerkersson, Skövde/Stockholm; Maria Herthelius, Stockholm

IgA-nefrit, 2010
Identifiering av riskfall samt rekommendationer för behandling och uppföljning.
Stella Edström Halling, Stockholm; Elisabeth Esbjörner, Örebro; Roland Schmitt, Kristianstad; Zivile Bekassy, Lund; Svante Swerkersson, Skövde

Henoch-Schönlein nefrit, 2010
Identifiering av riskfall samt rekommendationer för behandling och uppföljning.
Stella Edström Halling, Stockholm; Elisabeth Esbjörner, Örebro; Roland Schmitt, Kristianstad; Zivile Bekassy, Lund; Svante Swerkersson, Skövde

Hypertoni hos barn – utredning och behandling, 2006
Ingrid Sjöberg, Lund; Svante Swerkersson, Göteborg; Kajsa Monemi Åsling, Stockholm; Ulla Holtbäck, Stockholm 

Enuresvårdprogram 2019

Daginkontinens hos barn – vårdprogram, Svenska Enuresakademin, 2019

 

 

 


access_time 2019-09-26 18:05:12

event Kalender