Vårdprogram

För synpunkter eller frågor, ta kontakt med ansvariga för respektive vårdprogram

Nefrotiskt syndrom, 2018, rev 2021
Sverker Hansson, Göteborg; Kajsa Åsling Monemi, Stockholm; Svante Swerkersson, Skövde/Stockholm; Maria Herthelius, Stockholm

Hypertoni hos barn och ungdom – utredning och behandling, 2020

Svante Swerkersson och Kajsa Åsling Monemi, Sektionen för barnnefrologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset

Hematuri, 2018

Gianni Celsi, AS Uppsala; Magnus Lindén, Barnkliniken Halmstad; Lisa Sartz, SUS Lund; Susanne Westphal-Ladfors, DSBUS Göteborg

Tuberös skleros hos barn och ungdomar – handläggningsstöd, 2017  

Länk till handläggningsstöd utarbetat av nationella arbetsgruppen för TSC.

aHUS, Nationellt råd aHUS rekommendationer, rev 200422

Diana Karpman, Zivile Békássy, Peter Bárany, Aso Saeed och Kerstin Westman

Vårdprogram för utredning och behandling av njursten hos barn, 2015

Camilla Malm, Märta Englund, Maria Herthelius, Kajsa Åsling-Monemi, Magdalena Fossum

UVI -riktlinjer, 2013
Kerstin Abelson Storby, Växjö; Zivile Békassy, Lund; Per Brandström, Göteborg; Sverker Hansson, Göteborg; Maria Herthelius, Stockholm; Tryggve Nevéus, Uppsala; Simson Rundqvist, Jönköpng; Svante Swerkersson, Skövde; Martin Wennerström, Göteborg
Algoritmer från riktlinjerna: Alt A; Alt B; Barn över 2 år; VUR

IgA nefrit, 2012
Identifiering av riskfall samt rekommendationer för behandling och uppföljning.
Stella Edström Halling, Stockholm; Elisabeth Esbjörner, Örebro; Roland Schmitt, Kristianstad; Zivile Bekassy, Lund; Svante Swerkersson, Skövde

Henoch Schönlein nefrit, 2012
Identifiering av riskfall samt rekommendationer för behandling och uppföljning.
Stella Edström Halling, Stockholm; Elisabeth Esbjörner, Örebro; Roland Schmitt, Kristianstad; Zivile Bekassy, Lund; Svante Swerkersson, Skövde

Enuresvårdprogram 2019

Daginkontinens hos barn – vårdprogram, Svenska Enuresakademin, 2019

 

 

 


access_time 2021-12-07 12:44:24