Föreningen

Protokoll från årsmötet den 23 oktober 2018 i samband med årets seminarium på Bosön finns nu att läsa, se protokoll.

Styrelsens verksamhetsberättelse 2017 , se verksamhetsberättelse.

Föreningens Bankgiro 5023-7908


access_time 2019-04-25 23:22:32