Register

Svenska Barnnjurregisteret

Det nationella kvalitetsregistret för barn med njursjukdomar har nu fått en ny hemsida. På hemsidan finns ytterligare information om registret och information för vårdgivare och andra intresserade. För närmare information om barnnjurregistret eller för inlog/behörighet att registrera i registret, kontakta Kajsa Åsling-Monemi registerhållare eller Anette Kristiansson koordinator.

Årsrapport /Verksamhetsberättelse

Registerhållare

Kajsa Åsling Monemi,  Barnkliniken Karolinska Huddinge

kajsa.asling-monemi@regionstockholm.se

Medlemmar i styrgruppen 23-10-19

Kajsa Åsling-Monemi registerhållare, barnläkare Karolinska-Huddinge, Stockholm kajsa.asling-monemi@regionstockholm.se
Anette Kristiansson koordinator, barnsjuksköterska Barnkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund anette.kristiansson@skane.se
Tove Grip barnläkare Barnklinken, Norrlands Universitetsjukhus, Umeå
Per Brandström barnläkare Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
Åsa Laestadius barnläkare Barnkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Joel Gärskog barnläkare Barnkliniken, Ryhovs sjukhus, Jönköping
Kristina Holgersson patientföreningen Göteborg
Simon Jarrick barnläkare Barnkliniken, Örebro
Bogna Niwinska-Faryna barnläkare Barnkliniken, Karolinska-Huddinge, Stockholm
Annica Schröder patientföreningen Stockholm
Lisa Sartz barnläkare Barnkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Kristina Holgerson patientföreningen Göteborg

 

 


access_time 2023-10-26 14:07:04

event Kalender