Register

Svenska Barnnjurregisteret

Det nationella kvalitetsregistret för barn med njursjukdomar har nu fått en ny hemsida. På hemsidan finns ytterligare information om registret och information för vårdgivare och andra intresserade. För närmare information om barnnjurregistret eller för inlogg/behörighet att registrera i registret, kontakta Kajsa Åsling-Monemi registerhållare eller Anette Kristiansson koordinator.

Årsrapport /Verksamhetsberättelse

Registerhållare

Kajsa Åsling Monemi,  Barnkliniken Karolinska Huddinge

kajsa.asling-monemi@regionstockholm.se

Medlemmar i styrgruppen 21-10-29

Kajsa Åsling-Monemi registerhållare, barnläkare Karolinska-Huddinge, Stockholm kajsa.asling-monemi@regionstockholm.se
Anette Kristiansson koordinator, barnsjuksköterska Barnkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund anette.kristiansson@skane.se
Staffan Berglund barnläkare Barnklinken, Norrlands Universitetsjukhus, Umeå staffan.berglund@umu.se
Per Brandström barnläkare Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg per.brandstrom@vgregion.se
Åsa Laestadius barnläkare Barnkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala asa.laestadius@akademiska.se
Joel Gärskog barnläkare Barnkliniken, Ryhovs sjukhus, Jönköping joel.garskog@rjl.se
Kristina Holgersson patientföreningen Göteborg
Simon Jarrick barnläkare Barnkliniken, Örebro simon.jarrick@regionorebrolan.se
Bogna Niwinska-Faryna barnläkare Barnkliniken, Karolinska-Huddinge, Stockholm bogna.niwinska-faryna@regionstockholm.se
Annica Schröder patientföreningen Stockholm
Lisa Sartz barnläkare Barnkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund lisa.sartz@skane.se
Sabina Thomsson barnsjuksköterska Barnkliniken, Karolinska-Huddinge, Stockholm sabina.thomsson@regionstockholm.se 
Ylva Tranaeus-Lindblad barnläkare BUMM Huddinge, Stockholm ylva.tranaeus-lindblad@regionstockholm.se

 

 


access_time 2021-12-07 13:05:42