Register

Barnnjurregister

Vi har nu ett nationellt web-baserat register för barn med njursjukdomar, Barnnjurregistret. Det utgår från en plattform som också används av andra nationella barnregister.
För ytterligare information och tillgång till registret, kontakta Kajsa Åsling-Monemi.

Årsrapport /Verksamhetsberättelse

Registerhållare

Kajsa Åsling Monemi,  Barnkliniken Karolinska Huddinge

kajsa.asling-monemi@sll.se

Medlemmar i styrgruppen 19-09-01

Kajsa Åsling-Monemi registerhållare, barnläkare Karolinska-Huddinge, Stockholm kajsa.asling-monemi@sll.se
Anette Kristiansson koordinator, barnsjuksköterska Barnkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund anette.kristiansson@skane.se
Staffan Berglund barnläkare Barnklinken, Norrlands Universitetsjukhus, Umeå staffan.berglund@umu.se
Per Brandström barnläkare Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg per.brandstrom@vgregion.se
Gianni Celsi barnläkare Barnkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala gianni.ennio.celsi@akademiska.se
Joel Gärskog barnläkare Barnkliniken, Ryhovs sjukhus, Jönköping joel.garskog@rjl.se
Kristina Holgersson patientföreningen Göteborg
Simon Jarrick barnläkare Barnkliniken, Örebro simon.jarrick@regionorebrolan.se
Bogna Niwinska-Faryna barnläkare Barnkliniken, Karolinska-Huddinge, Stockholm bogna.niwinska-faryna@sll.se
Tina Pajunen patientföreningen Göteborg
Lisa Sartz barnläkare Barnkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund lisa.sartz@skane.se
Ylva Tranaeus-Lindblad barnläkare Sachsska Barn- och ungdomssjukhuset,  Stockholm ylva.tranaeus-lindblad@sll.se

 

 


access_time 2019-10-06 14:47:22