Tack till Emma, Simon och Karin för fint arbete i Svensk Barnnefrologisk förening

Publicerad
2023-01-09 18:36:46
Uppdaterad
2023-01-09 18:44:54
Skribent
Karin Rosenborg

Tack till Emma, Simon och Karin för fint arbete i Svensk Barnnefrologisk förening

Styrelsen för Svensk Barnnefrologisk förening vill tacka Emma Wikholm, Simon Rundquist och Karin Rosenborg för ett flerårigt engagemang med fina insatser som bidragit till att driva föreningens arbete framåt. Emma har i flera år varit huvudansvarig för vårt fina Bosönmöte och spridit glädje och medverkat till den generösa stämningen, tack för det! Emma tar över posten i valberedningen för Svensk Barnnefrologisk förenings styrelse från Simon, och fortsätter sitt arbete med barnnefrologi och barnonkologi i Karlstad.

Simon har suttit i valberedningen för Svensk Barnnefrologisk förenings styrelse och fortsätter nu sitt arbete för svensk barnnefrologi på flera olika sätt, bland annat genom sitt uppdrag som ordförande i NPO Barn och ungdomars hälsa och som representant för Sydöstra sjukvårdsregionen i Socialstyrelsens expertgrupp för NHV utredningen gällande barnnefrologi.

Karin, ständig ”webmaster” för Svensk Barnnefrologisk förening. Ett särskilt tack för ditt tålamod vid utmaningarna med våra olika digitala länkar och ljudproblem vid årets Bosönmöte, och för allt ditt arbete med hemsidan. Vi är glada att du vill fortsätta arbetet för Svensk barnnefrologisk förening ytterligare en tid.

Styrelsen kommer på lämpligt sätt visa föreningens uppskattning för deras mångåriga arbete.

/Styrelsen för Svensk Barnnefrologisk förening