Information från styrelsen angående kommande brist på ceftibuten

Publicerad
2021-09-07 15:15:18
Uppdaterad
2021-09-07 15:17:02
Skribent
Karin Rosenborg

Hej!

Vi har fått upprepade frågor om hur det blir med ceftibuten nu när Isocef förväntas försvinna också som licenspreparat till hösten/vintern.

Det har sedan ett par månader pågått ett arbete i samarbete mellan infektionsläkarföreningarna (vuxna och barn), barnnefrologer, intresseföreningen för barn och läkemedel, SFOG (obstetrik-gyn), STRAMA och Läkemedelsverket om en hållbar lösning på detta problem. Dels försöka uppbringa något företag som tillverkar ceftibuten i lösningsform som kan tas hit på licens, dels om det finns andra (och mer prisvärda) cefiximpreparat utöver Suprax som tidigare varit på tal. Vi räknar med att det kommer besked om detta i början av hösten.

Det senaste vi hörde var att det kan bli slut på orala lösningen mot slutet av året. Redan nu har vi ju en rekommendation om cefixim som finns på bl a Läkemedelsverkets hemsida https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/tillstand-for-utlamnande-vid-generell-licens/ceftibutencefixim och i deras råd om behandling av UVI hos vuxna och barn (Barninfo sist i dokumentet) https://www.lakemedelsverket.se/48d71b/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandlingsrekommendation/behandlingsrekommendation-lakemedel-urinvagsinfektioner.pdf

Med vänlig hälsning

Per Brandström och Milan Chromek, SBNF

forum Kommentarer

 • Hej!

  Vår region håller på att fixa en generell licens för cefixim när ceftibuten nog snart kommer att vara slut. I er text från 7 sept 2021 framgår inte riktigt hur vi ska tänk gällande barn under 2 år. Ska de de också få cefixim 8 mg/kg x 1 i 10 dagar?

  Tack för fina föreläsningar på Barnveckan!

  Många hälsningar

  Barbro Hedin Skogman
  Barnläkare i Falun

  Barbro Hedin Skogman

  , 1 oktober, 2021 |
 • Angående cefixim till små barn.
  Även de yngsta barnen kan få cefixim i en-dos i tio dagar, men det kan vara säkrare att ge dem 4 mg/kg x 2 om det är lite osäkert hur de tar emot läkemedlet. Eftersom vi inte har lika bra dokumentation för detta läkemedel, bör man vara extra uppmärksam på att det kliniska förloppet är som förväntat och vara beredd på att justera behandlingen om barnet inte svarar med klinisk förbättring inom 1-2 dygn. Och se till att bevaka resistensbeskedet.
  Det kan också vara bra att ta kontakt med sitt lokala mikrobiologi-lab och be att de kör resistens mot cefixim. De kan ju byta ut ceftibuten mot cefixim om de inte kan köra båda.
  Hälsningar
  Per Brandström
  Barnläkare, Göteborg

  Per Brandström

  , 7 oktober, 2021 |

Kommentera