Information från styrelsen angående kommande brist på ceftibuten

Publicerad
2021-09-07 15:15:18
Uppdaterad
2021-09-07 15:17:02
Skribent
Karin Rosenborg

Hej!

Vi har fått upprepade frågor om hur det blir med ceftibuten nu när Isocef förväntas försvinna också som licenspreparat till hösten/vintern.

Det har sedan ett par månader pågått ett arbete i samarbete mellan infektionsläkarföreningarna (vuxna och barn), barnnefrologer, intresseföreningen för barn och läkemedel, SFOG (obstetrik-gyn), STRAMA och Läkemedelsverket om en hållbar lösning på detta problem. Dels försöka uppbringa något företag som tillverkar ceftibuten i lösningsform som kan tas hit på licens, dels om det finns andra (och mer prisvärda) cefiximpreparat utöver Suprax som tidigare varit på tal. Vi räknar med att det kommer besked om detta i början av hösten.

Det senaste vi hörde var att det kan bli slut på orala lösningen mot slutet av året. Redan nu har vi ju en rekommendation om cefixim som finns på bl a Läkemedelsverkets hemsida https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/tillstand-for-utlamnande-vid-generell-licens/ceftibutencefixim och i deras råd om behandling av UVI hos vuxna och barn (Barninfo sist i dokumentet) https://www.lakemedelsverket.se/48d71b/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandlingsrekommendation/behandlingsrekommendation-lakemedel-urinvagsinfektioner.pdf

Med vänlig hälsning

Per Brandström och Milan Chromek, SBNF

forum Kommentarer

Kommentera