Information från styrelsen angående Covid-19

Publicerad
2020-03-17 22:49:56
Uppdaterad
2020-03-17 23:05:51
Skribent
Karin Rosenborg

Med anledning av frågor som kommit till oss angående njursjuka barn och barn med immunsuppression och den pågående Covid-19-epidemin vill vi göra följande förtydligande:

Vi uppmanar att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, också vad gäller närvaro i förskola/skola. Detta gäller även för barn med kroniska njursjukdomar och barn med immundämpande behandling, till exempel efter njurtransplantation.

För samtliga grupper rekommenderas föräldrar att ringa det nationella informationsnumret 11313 vid allmänna frågor kring coronavirus/covid-19. Uppdaterad information finns också på Folkhälsomyndighetens hemsida. Vid misstanke om sjukdom kontaktas 1177.

 

Vi vill också påminna om de allmänna hygienåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar:

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten; före måltid, före mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning och att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

 

För Svensk Barnnefrologisk Förening

Per Brandström                          Milan Chromek                           Emma Wikholm

forum Kommentarer

Kommentera