Information kring Cedax

Publicerad
2016-12-11 13:23:33
Uppdaterad
2016-12-11 13:25:20
Skribent
Karin Rosenborg

Som de flesta vet så kommer Cedax (ceftibuten) inom kort inte finnas tillgängligt för förskrivning i Sverige. Enligt uppgift från MSD kommer lagret räcka uppskattningsvis till årsskiftet 2016/2017. Inget annat företag har uttryckt intresse för att registrera ceftibuten på svenska marknaden. Barnnefrologisk förening verkar för att få till ett alternativ för Cedax som kan användas för empirisk behandling av UVI hos barn, initialt över licens. Även Strama, RAF och Läkemedelsverket har agerat på olika sätt.

Cefixim är ett cefalosporin med liknande antibakteriellt spektrum som ceftibuten, men med sämre biotillgänglighet. Cefixim är i andra länder registrerat i dosen 8 mg/dygn. RAF och Läkemedelsverket arbetar för att få fram säkerhetsdata för högre doser som vore önskvärda ur farmakokinetiksynpunkt. Vi för dialog med läkemedelsindustrin och har förhoppningar om att cefixim kan bli registrerat på svenska marknaden i framtiden. Detta skulle då möjliggöra receptförskrivning utan licens.

Trots fortlöpande kontakt med flera läkemedelsbolag har vi inte kunnat få klart besked om tillgänglighet och pris för vare sig ceftibuten eller cefixim på licens. Varje klinik eller mottagning rekommenderas ta kontakt med sitt lokala apotek.

Vi kommer att komma ut med information om hur det går i detta ärende med några veckors mellanrum.

För närvarande rekommenderar vi följande:

  • Så länge lagret räcker, fortsätt att vid behandlingskrävande febril UVI utan klart resistensbesked använda Cedax enligt UVI-PM. Undvik om möjligt att skriva recept: dela hellre ut avdelade doser för några dagar och skriv recept på lämpligt preparat efter odlingssvar och resistensbesked.
  • Som beredskap inför att Cedax försvinner rekommenderas att varje enhet eller klinik snarast ordnar med generell licens* för förskrivning av både ceftibuten och ceftixim. Skriv gärna licensmotivering för flera preparat för bättre leveranssäkerhet. Låt lokalt apotek undersöka pris och tillgängligthet för olika leverantörer. Rekvirera gärna litet beredskapslager till kliniken.
  • Om ceftibuten inte finns tillgängligt kan det oftast ersättas med cefixim, som dock ger lägre plasmakoncentrationer. Vid påverkat barn, misstanke om blodburen infektion, eller bekräftad eller misstänkt allvarlig urinvägsmissbildning, överväg intravenös behandlingsstart (se nedan).
  • Perorala alternativ om varken ceftibuten eller cefixim finns tillgängligt är amoxicillin+klavulansyra eller trimetoprim+sulfametoxazol. Resistens hos E coli bland barn i Sverige uppgår till 15 – 22%, men kan lokalt vara högre; kontakta lokalt mikrobiologiskt laboratorium eller STRAMA-grupp. Vid komplicerad pyelonefrit eller påverkat barn, ge intravenös start till odlingssvar.
  • Lämpliga intravenösa alternativ är cefotaxim i 3-dos eller ceftriaxon i 1 − 2-dos, eller aminoglykosid gentamycin eller tobramycin. Byt till peroralt preparat enligt ovan efter resistensbesked.
  • Kontakta lokalt mikrobiologiskt laboratorium för att säkerställa att resistensbestämning kan ske mot det eller de preparat ni väljer att använda.

*För licensskrivande se www.lv.se/licens där man finner länk till den elektroniska blanketten. Generell licens innebär att läkemedlet tas hem till den egna kliniken och delas ut till varje patient. Vill man skriva ut läkemedlet på recept måste man skriva enskild licens.

Förslag på uppgifter i licensansökan. Obs att det kan finnas fler leverantörer än nedanstående.

Läkemedelsnamn: Isocef

Aktiv substans. Ceftibuten

Läkemedelsform. Pulver till oral suspension

Läkemdelsstyrka: 36 mg/ml

Tillståndsinnehavare: Recordati

Dosering. 9 mg/kg x1/dygn

Totalmängd: Flaskor med 30 ml och 60 ml.

Läkemedlet godkänt i: Italien

Läkemedelsprodukt: Suprax

Aktiv substans: Cefixim

Läkemedelsform: Pulver till oral suspension

Läkemedelsstyrka: 20 mg/ml

Tillståndsinnehavare: Sanofi-Aventis; Astellas

Dosering: startdos 8 mg/kg, sedan 4 mg/kg x2/dygn.

Totalmängd: Flaskor med 37,5 ml, 50 ml, 75 ml och 100 ml.

Läkemedlet godkänt i. Frankrike, Irland, Storbritannien (Sanofi-Aventis), Italien (Astellas)

forum Kommentarer

Kommentera