Neonatal Kidney Collaborative, digitalt utbildningsseminarie

Datum: 2022-10-20


Digitalt utbildningsseminarium on neonatal nefrologi. Sista anmälningsdag 221010.Följ länk för anmälan

Educational Symposium 10.20.2022.jpg

event Kalender