Svenska Enuresakademien; Enures, urininkontinens och tarmstörningar, Göteborg 10 november 2023

Datum: 2023-11-10


Svenska Enuresakademien inbjuder till kurs om enures, urininkontinens och tarmstörningar på Academicum i Göteborg 10 november 2023. Se Inbjudan och ytterligare information