Bosön 2020, Lidingö – inställt, ersatt av webinar och årsmöte via länk

Datum
2020-09-29 - 2020-09-30

Tema för årets utbildningsseminarium på Bosön 29-30 september planerades vara akut barnnefrologi och neonatal nefrologi. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer med tanke på covid-19 har styrelsen tyvärr tvingats besluta att ställa in årets möte. Information om detta har mailats ut till föreningens medlemmar.

29 september kommer föreningens årsmöte att hållas via länk och kallelse till detta kommer att mailas ut till alla medlemmar. Utöver årsmötet kommer ett webinar om och med Barnnjurregistret att hållas.

forum Kommentarer

Kommentera