Covid-19 riskbedömning och vaccination av njursjuka barn – information från styrelsen

Publicerad
2021-01-27 19:23:29
Uppdaterad
2021-01-27 19:24:35
Skribent
Karin Rosenborg

Covid-19 – riskbedömning och vaccination av njursjuka barn 2021-01-22

Svensk Barnnefrologisk Förening

Styrelsen har löpande följt kunskapsläget vad gäller risken för att bli svårt sjuk i covid-19 bland njursjuka barn, inklusive barn i dialys, njurtransplanterade barn och barn med immunsuppression vid njursjukdom. Vi har haft nationella och internationella kontakter, inom specialiteten och med andra specialister, och tagit del av litteratur och artiklar.

Sammantaget finns inga rapporter om att dessa barn skulle ha större risk för allvarligt förlopp vid covid-19 jämfört friska barn. Snarare finns rapporter om att barn med pågående immunsuppression verkar få ett lindrigare förlopp.  Inom vuxenvården har man funnit att patienter som genomgår dialys eller är transplanterade löper en större risk för allvarligt förlopp vid cocid-19, men detta har alltså inte kunnat påvisas bland barn.

Vi bedömer därför att njursjuka barn inte behöver betraktas som riskgrupp för allvarlig covid-19-infektion.

Vad gäller vaccination följer vi läkemedelsverkets rekommendationer. Ännu är inga vacciner godkända för barn och barn kommer därför inte att vaccineras. Det är vår bedömning att vaccination mot covid-19 inte heller är aktuellt för njursjuka barn, annat än för enstaka individer med komplicerande faktorer och alltid efter individuell bedömning.

Vi fortsätter följa utvecklingen inom området och dessa rekommendationer kommer att revideras om ny information motiverar detta.

2021-01-22

Styrelsen för Svensk Barnnefrologisk Förening

 

forum Kommentarer

Kommentera