Vårdprogram

För synpunkter eller frågor, ta kontakt med ansvariga för respektive vårdprogram

Hematuri, 2018

Gianni Celsi, AS Uppsala; Magnus Lindén, Barnkliniken Halmstad; Lisa Sartz, SUS Lund; Susanne Westphal-Ladfors, DSBUS Göteborg

 

aHUS, Nationellt råd aHUS rekommendationer, 2017

Diana Karpman, Zivile Békássy, Peter Bárány, Ola Samuelsson och Kerstin Westman

 

Vårdprogram för utredning och behandling av njursten hos barn, 2015

Camilla Malm, Märta Englund, Maria Herthelius, Kajsa Åsling-Monemi, Magdalena Fossum

 

UVI-Riktlinjer, 2013
Kerstin Abelson Storby, Växjö; Zivile Békassy, Lund; Per Brandström, Göteborg; Sverker Hansson, Göteborg; Maria Herthelius, Stockholm; Tryggve Nevéus, Uppsala; Simson Rundqvist, Jönköpng; Svante Swerkersson, Skövde; Martin Wennerström, Göteborg
Algoritmer från riktlinjerna:
Alt AAlt BBarn över 2 årVUR

 

Nefrotiskt syndrom, 2012 (pdf)
Sverker Hansson, Göteborg; Kajsa Åsling Monemi, Stockholm; Svante Swerkersson, Skövde; Maria Herthelius, Stockholm

 

IgA-nefrit, 2010
Identifiering av riskfall samt rekommendationer för behandling och uppföljning.
Stella Edström Halling, Stockholm; Elisabeth Esbjörner, Örebro; Roland Schmitt, Kristianstad; Zivile Bekassy, Lund; Svante Swerkersson, Skövde

 

Henoch-Schönlein nefrit, 2010
Identifiering av riskfall samt rekommendationer för behandling och uppföljning.
Stella Edström Halling, Stockholm; Elisabeth Esbjörner, Örebro; Roland Schmitt, Kristianstad; Zivile Bekassy, Lund; Svante Swerkersson, Skövde

 

Hematuri hos barn, 2007
Underlag som stöd för lokala PM, sammanfattning från sektionens möte om hematuri 2006.

 

Hypertoni hos barn – utredning och behandling, 2006
Ingrid Sjöberg, Lund; Svante Swerkersson, Göteborg; Kajsa Monemi Åsling, Stockholm; Ulla Holtbäck, Stockholm

 


access_time 2018-01-14 19:36:52

announcement Nyheter

event Kalender