Vårdprogram

För synpunkter eller frågor, ta kontakt med ansvariga för respektive vårdprogram

Vårdprogram för utredning och behandling av njursten hos barn, 2015

Camilla Malm, Märta Englund, Maria Herthelius, Kajsa Åsling-Monemi, Magdalena Fossum

UVI-Riktlinjer, 2013 (pdf)
Kerstin Abelson Storby, Växjö; Zivile Békassy, Lund; Per Brandström, Göteborg; Sverker Hansson, Göteborg; Maria Herthelius, Stockholm; Tryggve Nevéus, Uppsala; Simson Rundqvist, Jönköpng; Svante Swerkersson, Skövde; Martin Wennerström, Göteborg
Algoritmer från riktlinjerna:
Alt AAlt BBarn över 2 årVUR

Nefrotiskt syndrom, 2012 (pdf)
Sverker Hansson, Göteborg; Kajsa Åsling Monemi, Stockholm; Svante Swerkersson, Skövde; Maria Herthelius, Stockholm

IgA-nefrit, 2010 (pdf)
Identifiering av riskfall samt rekommendationer för behandling och uppföljning.
Stella Edström Halling, Stockholm; Elisabeth Esbjörner, Örebro; Roland Schmitt, Kristianstad; Zivile Bekassy, Lund; Svante Swerkersson, Skövde

Henoch-Schönlein nefrit, 2010 (pdf)
Identifiering av riskfall samt rekommendationer för behandling och uppföljning.
Stella Edström Halling, Stockholm; Elisabeth Esbjörner, Örebro; Roland Schmitt, Kristianstad; Zivile Bekassy, Lund; Svante Swerkersson, Skövde

Hematuri hos barn, 2007 (Word)
Underlag som stöd för lokala PM, sammanfattning från sektionens möte om hematuri 2006.

Hypertoni hos barn – utredning och behandling, 2006 (Word)
Ingrid Sjöberg, Lund; Svante Swerkersson, Göteborg; Kajsa Monemi Åsling, Stockholm; Ulla Holtbäck, Stockholm

 


access_time 2016-05-07 20:24:48

announcement Nyheter

event Kalender