Forskning

Forskningsprojekt i sektionens regi

Grad V-refluxstudien

Multicenterstudie inkluderande barn 0-6 mån med reflux grad 4-5. Randomisering till antibiotikaprofylax eller Defluxinjektion. Studien är nu avslutad, publicering av artiklar att vänta under 2016.

Nytt forskningsprojekt?

Forskning som tas upp här skall vara av omfattningen doktorandprojekt eller större. Projekten finns med så länge de pågår och en tid efter publikation. Ansvariga för forskningen får själva kort beskriva sina projekt för publicering här på hemsidan. Välkommen att ta kontakt för att presentera din forskning!

Tidigare forsknings projekt

Svenska Refluxstudien – som resulterade i avhandlingen The Swedish Reflux Trial

 

 


access_time 2016-04-04 10:38:42

announcement Nyheter

event Kalender