Trimetoprim kommer fortsatt finnas tillgänglig som oral lösning

Publicerad
2016-01-31 19:19:56
Uppdaterad
2016-01-31 19:25:26
Skribent
Karin Rosenborg

Styrelsen meddelar:

Det kom under hösten ett meddelande om att Trimetoprim oral lösning skulle försvinna från den svenska marknaden under våren 2016. Simon Jarrick  i Örebro engagerade sig hårt i denna fråga, med stöd från oss i styrelsen. Vi har nu fått besked via Simon att MEDA har varit lyckosamma i sina förhandlingar med sina underleverantörer och kommer att kunna tillhandahålla Trimetoprim oral lösning också i framtiden, om än till ett högre pris (136:50 mot tidigare 91:50). Tack till Simon för hans arbete och till MEDA som varit lyhörda för våra synpunkter.